کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب عشقم به تو بی اختیار است

کتاب عشقم به تو بی اختیار است

اثر طیبه شامانی از انتشارات سوره مهر


 کتاب من سنگ بودم

کتاب من سنگ بودم

اثر طاهره شهابی از انتشارات سوره مهر


 کتاب حماسه گیلگمش

کتاب حماسه گیلگمش

اثر لودمیلا زیمان از انتشارات روزنه کار


 کتاب قایقرانی در تهران

کتاب قایقرانی در تهران

اثر محمدعلی سپانلو از انتشارات اوحدی


 کتاب خال هندو

کتاب خال هندو

اثر النا رودیکا ایله آ از انتشارات سوره مهر


 کتاب دنیا تاسیان است

کتاب دنیا تاسیان است

اثر سارا دیباجی از انتشارات ایهام


 کتاب افسانه خوانی

کتاب افسانه خوانی

اثر افسانه سادات حسینی از انتشارات ایهام


 کتاب دالی های دل

کتاب دالی های دل

اثر محمد آقاسی از انتشارات نیستان


 کتاب مثل پاره های بامدادی

کتاب مثل پاره های بامدادی

اثر محمود معتقدی از انتشارات گل آذین


 کتاب خواب کشی

کتاب خواب کشی

اثر نوش آفرین عباسی از انتشارات آنیما