کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب واحه ای در لحظه

کتاب واحه ای در لحظه

اثر داریوش شایگان از انتشارات فرزان روز


 کتاب دریا پری کاکل زری

کتاب دریا پری کاکل زری

اثر گلی ترقی از انتشارات فرزان روز


 کتاب گوشی را بردار...

کتاب گوشی را بردار...

اثر نیکی فیروزکوهی از انتشارات شالگردن


 کتاب بلوط های بی رویا

کتاب بلوط های بی رویا

اثر هومن کوچک پور از انتشارات قصه باران


 کتاب حافظ

کتاب حافظ

اثر گرترود بل از انتشارات خاموش


 کتاب زنان عاشق

کتاب زنان عاشق

اثر گروه نویسندگان از انتشارات قصه باران


 کتاب حضرت باران

کتاب حضرت باران

اثر مهری علی عسگری (بانو) از انتشارات قصه باران


 کتاب جوجه کلاغ ها

کتاب جوجه کلاغ ها

اثر اکبر اکسیر از انتشارات مروارید


 کتاب فاصله های بلاتکلیف

کتاب فاصله های بلاتکلیف

اثر غزال بیگی از انتشارات قصه باران


 کتاب دیدار ما باد بود

کتاب دیدار ما باد بود

اثر مالک البطلی از انتشارات علم