کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب آوای ترنج

کتاب آوای ترنج

اثر عبدالجلیل کلانتری هرمزی(رامی) از انتشارات بامداد نو


 کتاب زمزمه ی جویبار

کتاب زمزمه ی جویبار

اثر کاظم سادات اشکوری از انتشارات بامداد نو


 کتاب گشت وگذاری در هوای مه آلود‏‫

کتاب گشت وگذاری در هوای مه آلود‏‫

اثر کاظم سادات اشکوری از انتشارات بامداد نو


 کتاب جام خروشان

کتاب جام خروشان

اثر عبدالجلیل کلانتری هرمزی(رامی) از انتشارات بامداد نو


 کتاب کوک لیلی

کتاب کوک لیلی

اثر عبدالجلیل کلانتری هرمزی(رامی) از انتشارات بامداد نو


 کتاب سندروم جاهای خالی

کتاب سندروم جاهای خالی

اثر سولماز بهرنگی از انتشارات لف


 کتاب مزامیر پری زاده ی ماه به قصیده ی کاردی کاتوره

کتاب مزامیر پری زاده ی ماه به قصیده ی کاردی کاتوره

اثر محمد پروین از انتشارات لف


 کتاب مثل واتیکان در نقشه ی جهان

کتاب مثل واتیکان در نقشه ی جهان

اثر رضا مهرعلیان از انتشارات لف


 کتاب بابل

کتاب بابل

اثر وحیدرضا سیاوشان از انتشارات لف


 کتاب سکه های دورو

کتاب سکه های دورو

اثر معصومه حاجتی از انتشارات پرسش