کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب ال دورادو

کتاب ال دورادو

اثر ادگار آلن پو از انتشارات فروزش


 کتاب ماه نو و مرغان آواره

کتاب ماه نو و مرغان آواره

اثر رابیندرانات تاگور از انتشارات نشر ثالث


 کتاب عاشقانه های رابیندرانات تاگور

کتاب عاشقانه های رابیندرانات تاگور

اثر رابیندرانات تاگور از انتشارات سرزمین اهورایی


 کتاب گیتانجلی

کتاب گیتانجلی

اثر رابیندرانات تاگور از انتشارات اتفاق


 کتاب میخ ها

کتاب میخ ها

اثر آگوتا کریستف از انتشارات مروارید


 کتاب لحظه در تو و ماه

کتاب لحظه در تو و ماه

اثر فواد نظیری از انتشارات نشر گویا


 کتاب مثنوی معنوی

کتاب مثنوی معنوی

اثر مولوی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب آیا این صبح با این شاخه ی نرگس

کتاب آیا این صبح با این شاخه ی نرگس

اثر احمدرضا احمدی از انتشارات بدون


 کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است

کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است

اثر احمدرضا احمدی از انتشارات کتاب نشر نیکا


 کتاب یادگار عشق و حرمان مدام

کتاب یادگار عشق و حرمان مدام

اثر احمدرضا احمدی از انتشارات نشر ثالث