کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب سوگنامه

کتاب سوگنامه

اثر حسام الدین امامی از انتشارات اطلاعات


 کتاب دکتر احمد مهدوی دامغانی

کتاب دکتر احمد مهدوی دامغانی

اثر منصور رستگار فسایی از انتشارات اطلاعات


 کتاب شعر جهان عرب

کتاب شعر جهان عرب

اثر جبران خلیل جبران-نزار قبانی-محمود درویش-آدونیس از انتشارات روزبهان


 کتاب درخت زهرآگین

کتاب درخت زهرآگین

اثر ویلیام بلیک از انتشارات نشر چشمه


 کتاب در صدای تو می دانی چیست؟

کتاب در صدای تو می دانی چیست؟

اثر جمال ثریا از انتشارات آنیما


 کتاب آخرین پناهجو

کتاب آخرین پناهجو

اثر راجر واترز از انتشارات فصل پنجم


 کتاب تغییر معنایی در قرآن

کتاب تغییر معنایی در قرآن

اثر سیدحسین سیدی از انتشارات سخن


 کتاب زلالی خوانساری و سبک هندی

کتاب زلالی خوانساری و سبک هندی

اثر سعید شفیعیون از انتشارات سخن


 کتاب می می نی

کتاب می می نی

اثر ناصر کشاورز از انتشارات افق


 کتاب زمین سخت و آسمان دور

کتاب زمین سخت و آسمان دور

اثر معروف آقایی از انتشارات کتاب کوله پشتی