کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب کجاوه راز

کتاب کجاوه راز

اثر سیلوانا سلمانپور از انتشارات بامداد نو


 کتاب رقص جویده

کتاب رقص جویده

اثر حمید محمودی از انتشارات بامداد نو


 کتاب عشق و جنگ

کتاب عشق و جنگ

اثر افشین شاهرودی از انتشارات بامداد نو


 کتاب ساعت هنوز گل سرخ است

کتاب ساعت هنوز گل سرخ است

اثر م موید از انتشارات بامداد نو


 کتاب چقدر نمی میری تو

کتاب چقدر نمی میری تو

اثر م موید از انتشارات بامداد نو


 کتاب هنوز خیلی جوانم

کتاب هنوز خیلی جوانم

اثر مریم سیدافقهی از انتشارات بامداد نو


 کتاب کاروانی از شعر و موسیقی

کتاب کاروانی از شعر و موسیقی

اثر حبیب الله نصیری فر از انتشارات نشر آواز


 کتاب شب هزار ساله شاعران

کتاب شب هزار ساله شاعران

اثر جهانگیر حزین از انتشارات نشر آواز


 کتاب نفس می کشم تو را

کتاب نفس می کشم تو را

اثر هدی اقبالی از انتشارات کتاب آمه


 کتاب در این شعر برف می بارد

کتاب در این شعر برف می بارد

اثر شیرکو بیکس از انتشارات نگاه