کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب اکتاویو پاز

کتاب اکتاویو پاز

اثر نیک کیستر از انتشارات نشر نی


 کتاب زیبارویان جهان همه همسایه تواند

کتاب زیبارویان جهان همه همسایه تواند

اثر قباد جلی زاده از انتشارات مروارید


 کتاب روش مطالعه ادبیات و نقدنویسی

کتاب روش مطالعه ادبیات و نقدنویسی

اثر جان پک - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات مروارید


 کتاب رنج

کتاب رنج

اثر جائولی خونگ از انتشارات نگاه


 کتاب سودازدگان سرزمین موسیقی و شعر

کتاب سودازدگان سرزمین موسیقی و شعر

اثر تورج رهنما از انتشارات نشر چشمه


 کتاب یه میخ به دیوار بکوب

کتاب یه میخ به دیوار بکوب

اثر فیلیپ لارکین از انتشارات نشر چشمه


 کتاب میان بازی ها

کتاب میان بازی ها

اثر واسکو پوپا از انتشارات نشر چشمه


 کتاب و تو چه می دانی درد یعنی چه؟

کتاب و تو چه می دانی درد یعنی چه؟

اثر سلیم باب اله اوغلو از انتشارات نشر چشمه


 کتاب حلاج الاسرار

کتاب حلاج الاسرار

اثر حسین بن منصور حلاج از انتشارات بیدگل


 کتاب شعر و تجربه

کتاب شعر و تجربه

اثر ویلهلم دیلتای از انتشارات ققنوس