کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب هواپیمایی به آرامی سنجاقک

کتاب هواپیمایی به آرامی سنجاقک

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات بوتیمار


 کتاب ققنوس و قمری/شکایت عاشق

کتاب ققنوس و قمری/شکایت عاشق

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات نشر چشمه


 کتاب روایت زادبوم

کتاب روایت زادبوم

اثر مجموعه ی نویسندگان - یاروسلاو سایفرت از انتشارات نشر چشمه


 کتاب گیسوانت سیه چادر گرم سیر و سردسیر من است

کتاب گیسوانت سیه چادر گرم سیر و سردسیر من است

اثر لطیف هلمت از انتشارات نشر چشمه


 کتاب مرثیه های دوئینو

کتاب مرثیه های دوئینو

اثر راینر ماریا ریلکه از انتشارات فنجان‏‫


 کتاب اقتدار عبوس کلاغ ها

کتاب اقتدار عبوس کلاغ ها

اثر ریشارد کاپوشچینسکی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب مرگ شاعر در حرکت آهسته

کتاب مرگ شاعر در حرکت آهسته

اثر راجر مک گاف از انتشارات نشر چشمه


 کتاب ماه تابان، ابرهای سپید

کتاب ماه تابان، ابرهای سپید

اثر لی بو از انتشارات بوتیمار


 کتاب جاده های این سرزمین خالی اند

کتاب جاده های این سرزمین خالی اند

اثر ازرا پاوند از انتشارات افراز


 کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات

کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات

اثر فرناندو پسوا از انتشارات دیبایه