کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب شاعر هشت هزار ساله

کتاب شاعر هشت هزار ساله

اثر مرضیه دانیالی از انتشارات به نشر


 کتاب دیوان حافظ

کتاب دیوان حافظ

اثر حافظ از انتشارات دوستان


 کتاب قلب مکتوب

کتاب قلب مکتوب

اثر لئونید سروریان از انتشارات ماهریس


 کتاب چه گونه شعر بنویسیم

کتاب چه گونه شعر بنویسیم

اثر جف ماک از انتشارات جغد


 کتاب بلکه داها دئینمه دیم

کتاب بلکه داها دئینمه دیم

اثر صالح عطایی از انتشارات نیلوفر


 کتاب قافیه بیاموزیم

کتاب قافیه بیاموزیم

اثر اسماعیل امینی از انتشارات ایهام


 کتاب شهر عجاب

کتاب شهر عجاب

اثر جلال الدین محمد بلخی(مولانا) از انتشارات نشر گویا


 کتاب نیم ساعت های شاعرانه

کتاب نیم ساعت های شاعرانه

اثر واهه آرمن از انتشارات نشر گویا


 کتاب نزار قبانی

کتاب نزار قبانی

اثر نزار قبانی از انتشارات نشر نخستین


 کتاب مرثیه خورشید

کتاب مرثیه خورشید

اثر صفر عبدالله از انتشارات خردگان