کتاب یه میخ به دیوار بکوب

اثر فیلیپ لارکین از انتشارات نشر چشمه - مترجم: بهرام معصومی-علیرضا بنی جانی-شعر

در روزهایی که هیچ‌چیز نمی‌پایید
که بدتر یا غریب‌تر می‌شد
عیشی مدام داشتم: او تغییر نکرد


خرید کتاب یه میخ به دیوار بکوب
جستجوی کتاب یه میخ به دیوار بکوب در گودریدز

معرفی کتاب یه میخ به دیوار بکوب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یه میخ به دیوار بکوب


 کتاب سوگنامه
 کتاب دکتر احمد مهدوی دامغانی
 کتاب شعر جهان عرب
 کتاب درخت زهرآگین
 کتاب در صدای تو می دانی چیست؟
 کتاب آخرین پناهجو