کتاب کمدی الهی

اثر دانته آلیگری از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: محسن نیکبخت-شعر

کمدی الهی (ایتالیایی: Divina Commedia [divina kommɛdja]) یک شعر روایت طولانی از دانته Alighieri، آغاز شده است. 1304 و تکمیل شده در سال 1320، یک سال قبل از مرگ او در سال 1321. این به طور گسترده ای در نظر گرفته شده است که کار برجسته در ادبیات ایتالیایی [1] و یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان است. کمدی الهی شعر دانت را با هدایت ویرجیل به جهنم توصیف می کند؛ صعود او به کوه خالص و برخورد با عشق مرده خود، بئاتریس؛ و در نهایت، ورود او به بهشت. شعر به بررسی سوالات ایمان، تمایل و روشنگری، تمثیل انعکاسی و تحسین برانگیز رستگاری انسان است.


خرید کتاب کمدی الهی
جستجوی کتاب کمدی الهی در گودریدز

معرفی کتاب کمدی الهی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کمدی الهی


 کتاب نه مرغ دریایی، نه ستاره فقط باران
 کتاب شیفته گونه ی بزرگ
 کتاب انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی
 کتاب زندگی و شعر
 کتاب شهرهای بی نشان
 کتاب سفر باشو