کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی

اثر ریچارد براتیگان از انتشارات نشر چشمه - مترجم: مهدی نوید-شعر

مجموعه‌ داستان «نامه‌ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی» از آثار اولیه‌ این نویسنده‌ امریکایی است. این مجموعه در سال ۲۰۰۰ و پس از حدود بیست سال از مرگ ریچارد براتیگان منتشر شد. بنا به گفته‌ ناشر کتاب، این مجموعه اهدایی ریچارد براتیگان جوان بوده است به دوستی به نام ادنا وبستر و از او خواسته که این اثر را پس از مرگش منتشر کند ــ انگار یک‌ طورهایی می‌ دانسته که قرار است نویسنده‌ ای مشهور شود ــ تا درآمدی باشد برای ادنای پیر. و همین هم شده و ادنا پس از سال‌ها این کتاب را به ناشر سپرده است.

مجموعه‌داستان «نامه‌ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی»، در بردارنده‌ی داستان‌هایی است که هر کدام‌شان به‌ لحاظ تجربی‌نویسی و فاصله‌گیری از ارائه‌ی پیرنگ و حرکت در چارچوب آن راهی تازه پیش پای ما می‌گذارند، به‌واقع، مرز داستان و شعر و غیرداستان را درهم می‌شکنند


خرید کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی
جستجوی کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی در گودریدز

معرفی کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی


 کتاب منظومه سرزمین بی حاصل
 کتاب سوختن در آب غرق شدن در آتش
 کتاب دور از بودا
 کتاب از خودت برایم بگو
 کتاب تراژدیهای کوچک
 کتاب مجمع الجزایر رویا