کتاب میرایی

اثر گونتر گراس از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: سارا کیان راد-شعر

Grass, an acclaimed, controversial German novelist and 1999 Nobel Prize winner for literature, devotes his final work to a thoughtful, uncompromising meditation on death and aging. Grass, who died after a sudden illness in 2015, was clearly already thinking of his own mortality when he wrote this book. The text is a mix of prose and poetry, interspersed with black-and-white sketches that display his less heralded talent for drawing. In reminiscences of his boyhood and musings on the mundane (his smoking pipes, food, letter-writing), he describes loss, change, and memory with a combination of melancholy and wit, and occasionally with defiance.


خرید کتاب میرایی
جستجوی کتاب میرایی در گودریدز

معرفی کتاب میرایی از نگاه کاربران
مه ناشران نباید عجله برای انتشار @ آخرین @ از هر نویسنده. طرح ها عالی هستند طنز و طنز عالی است، تقریبا نخستین چمن. اما آنجا وجود ندارد این روزنامه یک مرد پیر است. این نکته من را نادیده گرفت. برای انتشار آن بدون تفکر عمیق، نوعی توهین به یک نویسنده عالی است.

مشاهده لینک اصلی
من توسط طرح ها، به ویژه یکی از انگشتان و قیچی، خالی از لطف نخواهم شد. حتی چمن نمیتواند بیان کند که چطور باید همه چیز را تمام کرد. حتی Olivetti خود را متوجه است که او هیچ کلمه ای را ترک نکرده است.

مشاهده لینک اصلی
با این حال هنوز مشغول مطالعه دشوار است. هس عمر و مرگ را در چیزهای کوچک درک می کند: برگ، ورق جنگ، پوسته خشک شده از موش مرده. آگاهی او از تمرکز لیزر است.

مشاهده لینک اصلی
من احساس بدی می دهم که این امتیاز کم است زیرا کار نویسندگان نهایی است اما من نمی توانم با آن ارتباط برقرار کنم.

مشاهده لینک اصلی
برخی از آخرین تمسخر و مشارکت روشمند از Gunter Grass. چیزی کمی متفاوت است

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب میرایی


 کتاب گزیده اشعار سیلویا پلات
 کتاب عجیب ترین کلمات
 کتاب آوازها و زنگ ها
 کتاب همچون یک خانه به دوش
 کتاب در بند کردن رنگین کمان
 کتاب عاشقانه های پیامبر