کتاب دفتر حسرت و دلدادگی

اثر لئونارد کوهن از انتشارات مس - مترجم: حمید آسیایی-شعر
خرید کتاب دفتر حسرت و دلدادگی
جستجوی کتاب دفتر حسرت و دلدادگی در گودریدز

معرفی کتاب دفتر حسرت و دلدادگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دفتر حسرت و دلدادگی


 کتاب گیتانجلی
 کتاب بینامتنیت
 کتاب اسبی که لاستیکش پنچر شد
 کتاب مرغ عشق میان دندان های تو
 کتاب آخرین شعرهای عاشقانه
 کتاب کوچ پنجره ها