کتاب بخوان خط خاموش عشق

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات مروارید - مترجم: سعید سعید پور-شعر

ویلیام شکسپیر از بزرگترین سرایندگان و نمایش‌نگاران جهان است. در واقع بسیاری از نغزترین سروده‌های او در متن تراژدیهای او همچون هملت، اتللو، مکبث، شاه لیر، رومئو و ژولیت و آنتونی و کلئوپاترا آمده است، چه به‌صورت تک‌گویی (soliloquy)، چه به‌صورت ترانه‌ها و چکامه‌های گوناگون. از همین‌رو بسیاری از ادیبان همچون دی. اچ. لارنس عظمت شکسپیر را در مقام نمایشنگار مدیون هنر شاعری و سخنوری خیره‌کننده‌ی او می‌دانند.

دیوان شکسپیر منظومه‌ای است از ۱۵۴ شعر (سانِت) که شماره ترتیب هر یک مشخص و نوعی توالی و ارتباط مضمونی میان آنها برقرار است، درعین‌حال هر شعر به‌طور مستقل نیز شگرف و خواندنی است. بیشتر این شعرها خطاب به «مردی زیبا» و برخی نیز به «بانوی تیره» سروده شده‌اند. به این ترتیب این سروده‌ها به‌ظاهر در زمره‌ی اشعار عاشقانه ـ مدیحه‌ای قرار می‌گیرند، چنان‌که سنت سانتهای ایتالیایی اقتضا می‌کرد. اما قریحه‌ی سرشار شکسپیر همین مضامین تکراری را با چنان تنوع و ایهام و فصاحت و بلاغت در وزنهای مطبوع می‌پرورد که حاصلش شعرهایی است شگرف و مانا.

در قیاس غزلهای حافظ و شکسپیر مقاله‌ی ذیل ضمیمه شده است که گویای برخی شباهت‌های شایان توجه میان این آثار است. در همان مقاله اما یک مقوله‌ی مهم ناگفته مانده است: بارزترین و مکررترین مضمون شعر شکسپیر این است که گذر زمان بیامان است و زیبایی معشوق را خواهد زدود پس شعر او معشوق را جاودانه خواهد کرد و جلوه‌گاه جمال یار در روزگاران نامده خواهد بود. همین ویژگی، سروده‌های حافظ و شکسپیر را از هم متمایز می‌کند چه معشوق حافظ مطلق و ازلی است، چنان‌که سنت غزل‌سرایی کهن از سنایی و عطار تا سعدی و مولوی ایجاب می‌کند.


خرید کتاب بخوان خط خاموش عشق
جستجوی کتاب بخوان خط خاموش عشق در گودریدز

معرفی کتاب بخوان خط خاموش عشق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بخوان خط خاموش عشق


 کتاب همچون یک خانه به دوش
 کتاب ال دورادو
 کتاب نگران نباش داستایوفسکی
 کتاب چراغی زیر شیروانی
 کتاب به من گوش سپار چنان که به باران
 کتاب با همه چی