کتاب بالا افتادن

اثر شل سیلوراستاین از انتشارات کتاب پنجره‏‫ - مترجم: حمید خادمی-شعر

Millie McDeevit screamed a scream
So loud it made her eyebrows steam.
She screamed so loud
Her jawbone broke,
Her tongue caught fire,
Her nostrils smoked...

Poor Screamin Millie is just one of the unforgettable characters in this wondrous new book of poems and drawings by the creator of Where the Sidewalk Ends and A Light in the Attic. Here you will also meet Allison Beals and her twenty-five eels; Danny ODare, the dancin bear; the Human Balloon; and Headphone Harold.

So come, wander through the Nose Garden, ride the Little Hoarse, eat in the Strange Restaurant, and let the magic of Shel Silverstein open your eyes and tickle your mind.
خرید کتاب بالا افتادن
جستجوی کتاب بالا افتادن در گودریدز

معرفی کتاب بالا افتادن از نگاه کاربران
Falling Up, Shel Silverstein
عنوانها: سقوط به بالا، بالا افتادن؛ نویسنده: شل سیلور استاین؛ تاریخ نخستین خوانش این نسخه: نوزدهم آوریل سال 2006 میلادی
عنوان: بالا افتادن؛ نویسنده: شل سیلور اشتاین؛ مترجم: حمید خادمی؛ تهران، پنجره، 1381، در 187 ص؛ چاپ سیزدهم 1392: شابک: 9789649225708؛ موضوع: شعر طنز کودکان و نوجوانان از شاعران امریکایی - قرن 20 م
عنوان: سقوط به بالا: مترجم: رضی خدادای؛ تهران، هوای تازه، 1383؛ در 202 ص؛ شابک: 9647222947؛ چاپ سوم: تهران، هستان، 1388، در 202 ص؛ شابک: 9646965776؛ چاپ چهارم: تهران، هستان، شولا، 1394؛
بند کفشم به پایم گیر کرد
سکندری خوردم و افتادم بالا
بالای پشت بامها
بالای درختها
بالای کوهها، بالای آنجا که رنگها و صداها باهم یکی میشوند.؛
اما وقتی به دور و برم نگاه کردم،؛
سرم گیج رفت،؛
حال تهوع بهم دست داد
و آوردم پایین.؛
انتخاب: ا. شربیانی

مشاهده لینک اصلی
‭‭‬Falling up: poems and drawings‬‭‭, Shel Silverstein
عنوان: بالا افتادن؛ وقتی به سن تو بودم؛ سقوط به بالا؛ نویسنده: شل سیلور اشتاین؛ تاریخ نخستین خوانش: ماه مارس سال 1997 میلادی، دومین خوانش: نوزدهم آوریل سال 2006 میلادی
عنوان: وقتی به سن تو بودم؛ نویسنده: شل سیلور اشتاین؛ مترجم: رضی خدادادی (هیرمندی)؛ تهران، هستان، 1378، در 54 ص؛ چاپ چهارم 1379؛ شابک: 9646965229؛ چاپ دیگر: تهران، نشر هوای تازه، 1380، شابک: 9647222521؛ موضوع: شعر طنز کودکان از نویسندگان امریکایی قرن 20 م
عنوان: سقوط به بالا؛ نویسنده: شل سیلور اشتاین؛ مترجم: رضی خدادادی (هیرمندی)؛ تهران، هوای تازه، 1383، در 202 ص؛ شابک: 9647222947؛ چاپ سوم: تهران، هستان، 1388؛ شابک: 9646965776؛ در 202 ص؛ چاپ چهارم 1394؛
عنوان: بالا افتادن؛ نویسنده: شل سیلور اشتاین؛ مترجم: حمید خادمی؛ تهران، پنجره، 1378، در 187 ص؛ چاپ سوم 1378؛ شابک: 9649225706؛ چهارم 1379؛ پنجم و ششم: 1380؛ هفتم 1381؛ هشتم 1382؛ دهم 1387؛ یازدهم 1388؛ سیزدهم 1392؛ شابک: 9789649225708؛
عنوان: گزیده اشعار شل سیلورستاین؛ مترجم: احمد پوری؛ تهران، افکار، 1384؛ در 226 ص؛ چاپ دوم 1387؛ شابک: 9789647858946؛
پدر ایشان: ناتان؛ و نام مادرش: هلن بود؛ و نام خودش: شلدون آنی سیلورستاین. یک دختر و یک پسر داشت، دخترش شوشانا در یازده سالگی از دنیا رفت، و تنها پسرش: ماتیو در هنگام درگذشت پدر دوازده سال داشت. ایشان هرگز نمی‌خواستند که برای بچه‌ ها بنویسند و با اصرار یکی از دوستانش که نویسنده ی کودکان بود، به جهان ادبیات کودک آمد، و سبکی تازه و تک را بنیان نهاد. سیلورستاین اگرچه به عنوان شاعر و نویسنده ی کودکان شناخته می‌شود اما آثارش بین بزرگسالان نیز بسیار دوست داشتنی است
بالا افتادن
بند کفشم به پایم گیر کرد
سکندری خوردم و افتادم بالا
بالای پشت بامها
بالای درختها
بالای کوهها، بالای آن جا که رنگها و صداها باهم یکی میشوند.؛
اما وقتی به دور و برم نگاه کردم،؛
سرم گیج رفت،
حال تهوع بهم دست داد
و آوردم پایین.؛
ا. شربیانی

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بالا افتادن


 کتاب گزیده اشعار هاینریش هاینه
 کتاب اشکهای آبی اشکهای زرد
 کتاب کتاب کتاب
 کتاب عاشقانه های پیامبر
 کتاب من گذشته امضا
 کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید