کتاب از چهار زندان

اثر ناظم حکمت از انتشارات نگاه - مترجم: رضا سیدحسینی-شعر

این كتاب به دو بخش كلی تقسیم شده است: «از چهار زندان» و «آخرین شعرها». در ابتدای كتاب هم زندگینامه‌ مفصلی از حكمت آمده كه چگونگی شكل‌گیری و سرایش برخی شعرهايش را برای مخاطب روشن می‌كند. در انتهای روایت زندگی این شاعر، آثار حكمت و تاریخ انتشار یا نگارش آنها آمده است.
شعرهای این کتاب، آن‌هایی هستند که در زمان حبس ناظم حکمت سروده شده‌اند. در انتهای کتاب هم آخرین شعرهای او آمده است.


خرید کتاب از چهار زندان
جستجوی کتاب از چهار زندان در گودریدز

معرفی کتاب از چهار زندان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب از چهار زندان


 کتاب ما یک نفر
 کتاب برای من غمگین نشوید
 کتاب طریق صوفیانه عشق
 کتاب این هنر شعر
 کتاب اگر حافظه یاری کند
 کتاب پرده نشینان سخنگوی