کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب پیام هایی از اشو زرتشت

کتاب پیام هایی از اشو زرتشت

اثر احمد نوری از انتشارات آرتامیس


 کتاب تاریخچه ی سرودهای ملی ایران

کتاب تاریخچه ی سرودهای ملی ایران

اثر فرشید خدایاری از انتشارات آرتامیس


 کتاب مجموعه اشعار فروغ فرخزاد

کتاب مجموعه اشعار فروغ فرخزاد

اثر فروغ فرخ زاد از انتشارات نگاه


 کتاب نام کشتی های بادبانی

کتاب نام کشتی های بادبانی

اثر ولادیمیر هولان از انتشارات قو


 کتاب آوازهای عشق و مرگ

کتاب آوازهای عشق و مرگ

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات قو


 کتاب فروتن، به وقت اسطوره شدن

کتاب فروتن، به وقت اسطوره شدن

اثر فرزاد کریمی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب کیمونوی بهاری

کتاب کیمونوی بهاری

اثر هیروآکی ساتو از انتشارات پرنده


 کتاب اتاقش اقیانوس

کتاب اتاقش اقیانوس

اثر مجتبی ویسی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب چه پکه گول

کتاب چه پکه گول

اثر شاه مراد شامی کرماشانی از انتشارات سروش


 کتاب آن گونه که دانه های انگور

کتاب آن گونه که دانه های انگور

اثر مهدی مظاهری از انتشارات مروارید