کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب یدالله رویایی

کتاب یدالله رویایی

اثر یدالله رویایی از انتشارات نگاه


 کتاب آقای شوالیه

کتاب آقای شوالیه

اثر حنیف خورشیدی از انتشارات نگاه


 کتاب مولودی

کتاب مولودی

اثر تی. اس. الیوت از انتشارات مرکز


 کتاب کوکتیل پارتی

کتاب کوکتیل پارتی

اثر تی. اس. الیوت از انتشارات لاهیتا


 کتاب سیاستمدار مهتر

کتاب سیاستمدار مهتر

اثر تی. اس. الیوت از انتشارات افراز


 کتاب تی.اس.الیوت

کتاب تی.اس.الیوت

اثر آلن تیت از انتشارات جامه دران


 کتاب دست هایت را در کلمه هایم فرو کن

کتاب دست هایت را در کلمه هایم فرو کن

اثر سید محمد مرکبیان از انتشارات مروارید


 کتاب دو لک لک بی خواب

کتاب دو لک لک بی خواب

اثر سید محمد مرکبیان از انتشارات نیماژ


 کتاب قلب عریان

کتاب قلب عریان

اثر شارل بودلر از انتشارات درون


 کتاب زبان و شاعری

کتاب زبان و شاعری

اثر ادگار آلن پو - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات آگه