کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب زمزمه های شرقی

کتاب زمزمه های شرقی

اثر حسن شکاری از انتشارات دانو


 کتاب فیقدان آتی

کتاب فیقدان آتی

اثر صالح عطایی از انتشارات عنوان


 کتاب فراسوی عقل سرد

کتاب فراسوی عقل سرد

اثر جرج لاکوف از انتشارات نویسه پارسی


 کتاب ایده های شعری

کتاب ایده های شعری

اثر مراد فرهادپور از انتشارات رد پا


 کتاب خود فرمانروایی در گفتگو

کتاب خود فرمانروایی در گفتگو

اثر کرنلیوس کاستوریادیس از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب سرودهای بی تکرار

کتاب سرودهای بی تکرار

اثر شیلان اویهنگی از انتشارات سوره مهر


 کتاب خنده غمگین ترت می کند

کتاب خنده غمگین ترت می کند

اثر بختیار علی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب مرغ وصله چشم

کتاب مرغ وصله چشم

اثر ویرجینیا زاخاریه وا از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب حدیث ساغر و می

کتاب حدیث ساغر و می

اثر مارتین لینگز از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب مارمولک های هاچ بک

کتاب مارمولک های هاچ بک

اثر اکبر اکسیر از انتشارات مروارید