کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب من آدم شدم

کتاب من آدم شدم

اثر محسن کریمی از انتشارات بوتیمار


 کتاب نیما یوشیج

کتاب نیما یوشیج

اثر نیما یوشیج از انتشارات نگاه


 کتاب مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

کتاب مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

اثر نیما یوشیج از انتشارات نگاه


 کتاب گزینه اشعار 7

کتاب گزینه اشعار 7

اثر نیما یوشیج از انتشارات مروارید


 کتاب دفترهای نیما

کتاب دفترهای نیما

اثر نیما یوشیج از انتشارات رشدیه


 کتاب تو را من چشم در راهم

کتاب تو را من چشم در راهم

اثر نیما یوشیج از انتشارات سرزمین اهورایی


 کتاب عاشقانه های مرد شرقی

کتاب عاشقانه های مرد شرقی

اثر رابیندرانات تاگور از انتشارات سرزمین اهورایی


 کتاب بینامتنیت

کتاب بینامتنیت

اثر گراهام آلن از انتشارات شباهنگ


 کتاب گزیده اشعار هاینریش هاینه

کتاب گزیده اشعار هاینریش هاینه

اثر هاینریش هاینه از انتشارات گل آذین


 کتاب درختان ممنوع

کتاب درختان ممنوع

اثر هاینریش هاینه از انتشارات گل آذین