کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب چیزها صرفا هستند

کتاب چیزها صرفا هستند

اثر سایمون کریچلی از انتشارات شوند


 کتاب هومر

کتاب هومر

اثر جسپر گریفین از انتشارات ماهی


 کتاب یدالله رویایی

کتاب یدالله رویایی

اثر یدالله رویایی از انتشارات نگاه


 کتاب آقای شوالیه

کتاب آقای شوالیه

اثر حنیف خورشیدی از انتشارات نگاه


 کتاب مولودی

کتاب مولودی

اثر تی. اس. الیوت از انتشارات مرکز


 کتاب کوکتیل پارتی

کتاب کوکتیل پارتی

اثر تی. اس. الیوت از انتشارات لاهیتا


 کتاب سیاستمدار مهتر

کتاب سیاستمدار مهتر

اثر تی. اس. الیوت از انتشارات افراز


 کتاب تی.اس.الیوت

کتاب تی.اس.الیوت

اثر آلن تیت از انتشارات جامه دران


 کتاب دست هایت را در کلمه هایم فرو کن

کتاب دست هایت را در کلمه هایم فرو کن

اثر سید محمد مرکبیان از انتشارات مروارید


 کتاب دو لک لک بی خواب

کتاب دو لک لک بی خواب

اثر سید محمد مرکبیان از انتشارات نیماژ