کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب دریغا عشق و دیگر هیچ

کتاب دریغا عشق و دیگر هیچ

اثر احلام مستغانمی از انتشارات زوار


 کتاب شاهنامه فردوسی

کتاب شاهنامه فردوسی

اثر ابوالقاسم فردوسی از انتشارات زوار


 کتاب کلیات نظامی گنجوی

کتاب کلیات نظامی گنجوی

اثر نظامی گنجوی از انتشارات زوار


 کتاب بی مرز

کتاب بی مرز

اثر ارغوان وثوق انصاری از انتشارات ارشدان


 کتاب زمستان من است آن چند تار موی سفید

کتاب زمستان من است آن چند تار موی سفید

اثر فرزانه بابایی از انتشارات نیماژ


 کتاب بهار و نقد ادبی

کتاب بهار و نقد ادبی

اثر ایرج پارسی نژاد از انتشارات سخن


 کتاب اثبات دلخراش عشق

کتاب اثبات دلخراش عشق

اثر عبدالله مقدمی از انتشارات قدیانی


 کتاب کلان شر

کتاب کلان شر

اثر مجتبی احمدی از انتشارات قدیانی


 کتاب حدیقه الحقیقه

کتاب حدیقه الحقیقه

اثر سنایی غزنوی از انتشارات سخن


 کتاب دختران المپ

کتاب دختران المپ

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات سرزمین اهورایی