کتاب های شعر

معرفی معروف ترین کتاب های شعر
 کتاب سرودهای بی تکرار

کتاب سرودهای بی تکرار

اثر شیلان اویهنگی از انتشارات سوره مهر


 کتاب خنده غمگین ترت می کند

کتاب خنده غمگین ترت می کند

اثر بختیار علی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب مرغ وصله چشم

کتاب مرغ وصله چشم

اثر ویرجینیا زاخاریه وا از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب حدیث ساغر و می

کتاب حدیث ساغر و می

اثر مارتین لینگز از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب مارمولک های هاچ بک

کتاب مارمولک های هاچ بک

اثر اکبر اکسیر از انتشارات مروارید


 کتاب هوای برفی در رگ ها

کتاب هوای برفی در رگ ها

اثر فرهاد احمدخان از انتشارات مروارید


 کتاب از شکسپیر تا الیوت

کتاب از شکسپیر تا الیوت

اثر سعید سعید پور از انتشارات کتاب آمه


 کتاب شعر به شعر

کتاب شعر به شعر

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب آن هنگام که رخت از شهر سوزان می بستیم

کتاب آن هنگام که رخت از شهر سوزان می بستیم

اثر چسلاو میلوش از انتشارات حرفه هنرمند ‏‫


 کتاب منظومه ی دریانورد کهن

کتاب منظومه ی دریانورد کهن

اثر ساموئل تیلور کولریج از انتشارات حکمت کلمه