کتاب یک زرافه و نیم

اثر شل سیلوراستاین از انتشارات شولا - مترجم: رضی هیرمندی-شعر

A riotous rhyming picture book about a boy and his giraffe! Featuring rhythmic verse and iconic illustrations, A Giraffe and a Half will leave every reader, young and old, laughing until the very end. Beloved for over fifty years, this classic captures Silverstein’s signature humor and style. If you had a giraffe and he stretched another half, you would have a giraffe and a half. But what happens if you glue a rose to the tip of his nose? Or if you used a chair to comb his hair? Join this giraffe on a rollicking and ridiculous journey that will charm readers from beginning to end.


خرید کتاب یک زرافه و نیم
جستجوی کتاب یک زرافه و نیم در گودریدز

معرفی کتاب یک زرافه و نیم از نگاه کاربران
قبلا که بچه بودم ترجمش رو خونده بودم و خیلی خوشم اومده بود امروز بعد از سال ها دوباره رفتم سراغش و انگلیسیش رو خوندم که حتی بیشتر ازش لذت بردم

مشاهده لینک اصلی
روی پله ورودی شبستان نشسته بودم و بلند بلند میخندیدم باهاش :)))
خیلی خیلی جالب بود :دی

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یک زرافه و نیم


 کتاب شب آب
 کتاب هوا را از من بگیر خنده ات را نه
 کتاب به من گوش سپار چنان که به باران
 کتاب از چهار زندان
 کتاب تراژدیهای کوچک
 کتاب هیچ چیز دوبار اتفاق نمی افتد