کتاب گربه های اهل عمل

اثر تی اس الیوت از انتشارات نیلوفر - مترجم: جواد دانش آرا-شعر

تی. اس. الیوت شاعری بلند آوازه، منتقدی نامدار و گربه پژوهی بزرگ بود. گواه این بزرگی او همین کتاب کوچک است.
گربه های اهل عمل از کتابچه اليوت به عرصه ادبیات و نمایش و دنیای موسیقی راه یافتند و بر پرده سینماهای عالم درخشیدند. گربه ها نام اليوت را با خود به همه جا می برند.
زمانی ازرا پاوند، شاعر و منتقد پر آوازه، در مورد عظمت میراث اليوت فقط یک جمله گفت: «اليوت را بخوانید». ما هم فقط می گوییم: «گربه های اهل عمل را بخوانید و به آن عمل کنید».


خرید کتاب گربه های اهل عمل
جستجوی کتاب گربه های اهل عمل در گودریدز

معرفی کتاب گربه های اهل عمل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گربه های اهل عمل


 کتاب ادبیات فولکور ایران
 کتاب تمام کودکان جهان شاعرند
 کتاب کنسرت ناتمام
 کتاب داستان من و شعر
 کتاب گزیده اشعار فدریکو گارسیا لورکا
 کتاب گزیده اشعار سیلویا پلات