کتاب کلاغ و اشعار دیگر

اثر ادگار آلن پو از انتشارات پیام امروز - مترجم: محمدصادق رئیسی-شعر

با من شعر اهدافی نیست، اما شور و هیجان - ادگار آلن پو. این مجموعه کامل شعر ادگار آلن پو شامل کارهای یکی از مشهورترین و خواناترین نویسندگان آمریکایی است که شامل آثار مشهور مانند The Raven، Lenore، Annabel Lee و Helen می باشد. لادن با صدای تنهایی، خستگی و ناامیدی، شعرهایی که در این جلد قرار داشت نفوذ زیادی بر رمانتیک آمریکایی و جنبشهای نمادگرایی فرانسوی قرن نوزدهم داشت. امروز شعر شعر به دلیل نابغه ادبی اش، نه تنها به دلیل فرمان او از زبان، ریتم و نقاشی های دراماتیک، بلکه به دلیل بینش عاطفی خود به ذهن زیبایی و عصبی، قدردانی می شود. تمایل او نسبت به اسرارآمیز و ترسناک و همچنین علاقه مبرم به مرگ، قرن ها از دانشمندان و خوانندگان را به لذت بردن از این اشعار عشق، مرگ و تنهایی منجر کرده است.


خرید کتاب کلاغ و اشعار دیگر
جستجوی کتاب کلاغ و اشعار دیگر در گودریدز

معرفی کتاب کلاغ و اشعار دیگر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کلاغ و اشعار دیگر


 کتاب صبحانه در خانه سوخته
 کتاب نگران نباش داستایوفسکی
 کتاب ایلیاد
 کتاب آنتونی و کلئو پاترا
 کتاب آوازهای دل پیامبر
 کتاب میرایی