کتاب چیزها صرفا هستند

اثر سایمون کریچلی از انتشارات شوند - مترجم: مهرداد پارسا-شعر

این کتاب در حکم دعوتی است به شعر خواندن سایمون کریچلی نشان میدهد که شعر زندگی را با دامنه ای از مشاهدات، قدرت بیان و التفات به زبان که بر هر رسانه ی دیگری سایه می افکند، گسترده و فراخ می سازد. او با پرداختی مبسوط به اشعار والاس استیونس روشن میکند که شعر حتی ممکن است حاوی نوعی بینش فلسفی مهم و ژرف باشد. مهم تر از آن، کریچلی از نوعی «معرفت شناسی شاعرانه» بحث میکند که به مدد آن میتوانیم مسئله فلسفی رابطه میان ذهن و جهان، یا تفکر و چیزها، را طرحی نو در اندازیم و بدین طریق از این مسئله درگذریم.


خرید کتاب چیزها صرفا هستند
جستجوی کتاب چیزها صرفا هستند در گودریدز

معرفی کتاب چیزها صرفا هستند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چیزها صرفا هستند


 کتاب هایکوی کلاسیک
 کتاب از کنار نگاه
 کتاب نمک
 کتاب من عاشقم
 کتاب تمام کودکان جهان شاعرند
 کتاب عشق هم شاید...