کتاب چشمانت چشمه رنگهاست

اثر رفیق صابر از انتشارات مرکز - مترجم: رضا کریم مجاور-شعر

رفیق صابر شاعر بلند آوزه ی کرد در قلازده کردستان عراق متولد شد.دانشنامه دکرتی فلسفه خود را از دانشکده علوم انسانی صوفیه گرفت.شعر او پاسخی است به پرسش های بنیادین انسان درباره آفرینش،مسائل هستی شناسی،گم گشتگی ها و سرگشتگی های انسان.زبان شعر او ریشه در سورئالیسم دارد{از متن پشت جلد}.ا


خرید کتاب چشمانت چشمه رنگهاست
جستجوی کتاب چشمانت چشمه رنگهاست در گودریدز

معرفی کتاب چشمانت چشمه رنگهاست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چشمانت چشمه رنگهاست


 کتاب شب آب
 کتاب عاشقانه های پیامبر
 کتاب خلسه بر ویرانه ها
 کتاب کافه اسلاویا
 کتاب گروفالو و موش ناقلا
 کتاب مرگ پیام آور