کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید

اثر چارلز بوکوفسکی از انتشارات سولار - مترجم: محمدصادق رئیسی-شعر

Mockingbird Wish Me Luck captures glimpses of Charles Bukowskis view on life through his poignant poetry: the pain, the hate, the love, and the beauty. He writes of lechery and pain while finding still being able to find its beauty. But it’s still a cracking collection of his poetry, and he does his usual inimitable job of using simple language to evoke complex feelings within the reader.


خرید کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید
جستجوی کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید در گودریدز

معرفی کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید


 کتاب انه اید
 کتاب آویزان از نخ
 کتاب درخت بخشنده
 کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد
 کتاب آن ها مشغول مردن اند
 کتاب مرگ غم انگیز پسر صدفی