کتاب نمک

اثر ویسواوا شیمبورسکا از انتشارات آنیما - مترجم: رضا عظیمی-شعر
خرید کتاب نمک
جستجوی کتاب نمک در گودریدز

معرفی کتاب نمک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نمک


 کتاب شاعران اسپانیایی
 کتاب دور از بودا
 کتاب به من گوش سپار چنان که به باران
 کتاب مجموعه اشعار لنگستون هیوز
 کتاب پرواز با درنا
 کتاب از کنار نگاه