کتاب فروتن، به وقت اسطوره شدن

اثر فرزاد کریمی از انتشارات نشر ثالث-شعر

حالا مکاشفه‌ای تازه در کار بود
کشف نور از میان خاک
کشف تن از میان مغاک
کشف شُرّابه‌های شراب در شبِ رو به ‌ویرانی

و خاوران دشتی بود گسترده در شرق
و نامش در همهٔ کتاب‌های مقدس آمده بود
سینا
جلجتا
نیرانجانا
مدائن


خرید کتاب فروتن، به وقت اسطوره شدن
جستجوی کتاب فروتن، به وقت اسطوره شدن در گودریدز

معرفی کتاب فروتن، به وقت اسطوره شدن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فروتن، به وقت اسطوره شدن


 کتاب پیام هایی از اشو زرتشت
 کتاب تاریخچه ی سرودهای ملی ایران
 کتاب مجموعه اشعار فروغ فرخزاد
 کتاب نام کشتی های بادبانی
 کتاب آوازهای عشق و مرگ
 کتاب فروتن، به وقت اسطوره شدن