کتاب عاشقانه های شاعر گمنام

اثر ریچارد براتیگان از انتشارات مروارید - مترجم: علیرضا بهنام-شعر

Published 15 years after his suicide, this all-new, youthful work by Brautigan, was written a decade before he found sudden fame with "Trout Fishing in America".


خرید کتاب عاشقانه های شاعر گمنام
جستجوی کتاب عاشقانه های شاعر گمنام در گودریدز

معرفی کتاب عاشقانه های شاعر گمنام از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عاشقانه های شاعر گمنام


 کتاب ابتدانامه
 کتاب دفتر حسرت و دلدادگی
 کتاب سقراط زخمی
 کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد
 کتاب گزیده شعرهای جورج سفریس
 کتاب ترانه های باب دیلن (3 جلدی)