کتاب ستاره ها در دست

اثر آدونیس از انتشارات سخن - مترجم: موسی اسوار-شعر

گزيده شعر ادونيس
به ترجمه موسي اسوار


خرید کتاب ستاره ها در دست
جستجوی کتاب ستاره ها در دست در گودریدز

معرفی کتاب ستاره ها در دست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ستاره ها در دست


 کتاب وهم و واقعیت
 کتاب چهار کوارتت
 کتاب گیلگمش
 کتاب دور از بودا
 کتاب سنگ های شامگاه
 کتاب ساموئل خاچیکیان