آن‌چه در خواب
گریبانم را خواهد گرفت، رویاست
یا مرگ
یا عطرِ زنی
که دوستش دارم؟


خرید کتاب دست هایت را در کلمه هایم فرو کن
جستجوی کتاب دست هایت را در کلمه هایم فرو کن در گودریدز

معرفی کتاب دست هایت را در کلمه هایم فرو کن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دست هایت را در کلمه هایم فرو کن


 کتاب جانی پنیک و انجیل رویاها
 کتاب سفر باشو
 کتاب عیسی،پسر انسان
 کتاب نخستین پله ها
 کتاب این هنر شعر
 کتاب تو و شگفتی های جهان