کتاب در جست و جوی قطعه گم شده و آشنایی قطعه گم شده با دایره بزرگ

اثر شل سیلوراستاین از انتشارات شولا - مترجم: رضی هیرمندی-شعر

Silverstein’s iconic drawings and humor are sure to delight fans of all ages. This companion tale to The Missing Piece is an inventive and heartwarming book where the missing piece is in search of its perfect match. All it wants is to roll along with its perfect match, but some are too small, others too big, and some fit yet don’t roll. The missing piece feels sad and lonely until it meets the Big O, and learns that all it ever needed was a little encouragement and determination to fulfill its dreams.


خرید کتاب در جست و جوی قطعه گم شده و آشنایی قطعه گم شده با دایره بزرگ
جستجوی کتاب در جست و جوی قطعه گم شده و آشنایی قطعه گم شده با دایره بزرگ در گودریدز

معرفی کتاب در جست و جوی قطعه گم شده و آشنایی قطعه گم شده با دایره بزرگ از نگاه کاربران
عمو شل مثل همیشه ساده و پرمحتوا و زیبا ...

مشاهده لینک اصلی
کوتاه، ساده، کامل... با تاثیری بسیار زیاد، بدون اینکه مهم باشد در چه سن و سالی خوانده می شود. کمال آرزوی هر قطعه ای است و باید اُی بزرگ را دید تا بهمان راه چاره را بگوید.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در جست و جوی قطعه گم شده و آشنایی قطعه گم شده با دایره بزرگ


 کتاب مجموعه داستان های شل سیلوراستاین
 کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی
 کتاب خیابان و عشق
 کتاب انه اید
 کتاب بهشت نیمه کاره
 کتاب از برگه های ناشناخته ام