کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت

اثر پابلو نرودا از انتشارات ستاک - مترجم: حدیث رجبی-شعر

Charged with sensuality and passion, Pablo Nerudas love poems are the most celebrated of the Nobel Prize winners oeuvre, captivating readers with earthbound images and reveling in a fiery re-imagining of the world. Mostly written on the island paradise of Capri (the idyllic setting of the Oscar-winning movie Il Postino), Love Poems embraces the seascapes surrounding the poet and his love Matilde Urrutia, their waves and shores saturated with a new, yearning eroticism.


خرید کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت
جستجوی کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت در گودریدز

معرفی کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در بوسه های تو به خواب خواهم رفت


 کتاب دومان
 کتاب سایه ای در میان شما
 کتاب شب آب
 کتاب ترانه های عناصر
 کتاب در آغوشم کودکی در روحم سوز سرمایی
 کتاب بیهوده می بارد این باران