کتاب تو را دوست دارم چون نان و نمک

اثر ناظم حکمت از انتشارات نشر چشمه - مترجم: احمد پوری-شعر