کتاب بوی برف می آید

اثر گونتر گراس از انتشارات مشکی - مترجم: خسرو کیان راد -شعر

کِرم همه‌جا هست
بردارید مردم، چون من هم
نمی‌خواهم که میوه‌ها
روی دستم بمانند.


خرید کتاب بوی برف می آید
جستجوی کتاب بوی برف می آید در گودریدز

معرفی کتاب بوی برف می آید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بوی برف می آید


 کتاب منزلگاهی بر زمین
 کتاب دلتنگی ها و پرسه ها
 کتاب شعله کبود
 کتاب نیچه
 کتاب یکصد غزلواره عاشقانه
 کتاب چراغی زیر شیروانی