کتاب به من گوش سپار چنان که به باران

اثر اکتاویو پاز از انتشارات مروارید - مترجم: سعید سعید پور-شعر
خرید کتاب به من گوش سپار چنان که به باران
جستجوی کتاب به من گوش سپار چنان که به باران در گودریدز

معرفی کتاب به من گوش سپار چنان که به باران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب به من گوش سپار چنان که به باران


 کتاب بلندی های ماچوپیچو
 کتاب خاطرات سیلویا پلات
 کتاب صدای سخن عشق
 کتاب به من گوش سپار چنان که به باران
 کتاب آویزان از نخ
 کتاب مجموعه اشعار ویلفرد آوون