کتاب برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر

اثر ابوالقاسم فردوسی از انتشارات قطره - مترجم: محمد دبیر سیاقی-شعر

هزارسال است که مردمِ فارسی‌زبان و فارسی‌دان و فارسی‌خوان در قلمروِ زبانِ فارسی با شاهنامه، این‌سندِ لیاقتِ زبانِ فارسی، این‌گنجینه‌ی معارفِ ایرانی و این‌فرهنگِ ایران به‌معنیِ وسیعِ کلمه از آغاز تا پایانِ قرن چهارم هجری، آشنایی دارند و آن را خوانده و بهره‌ها برده‌اند و یا در مجامع عمومی از زبانِ راویانِ نقّال و در محافل خصوصی از دو لبِ شاهنامه‌خوانان داستان‌های مهیّج و سرگذشت‌های عبرت‌آموزِ آن را شنیده و ذوق‌ها کرده‌اند و سخن‌شناسانِ نکته‌سنج و نقّادانِ موشکاف و آگاهان بر رمز و رازِ داستان‌های حماسی به شاهکار بودنِ آن گنجینه‌ی هنر در توصیف و آموزنده بودنِ آن در مسائل اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی و ایمانی و ممتاز و برتر بودنِ آن از دیگر آثارِ حماسیِ جهان و والایی و ماندگاریِ مقامِ بلندِ سراینده‌ی گشاده‌زبان و باریک‌اندیشِ آن هم‌داستان گشته‌اند. هم‌چنان‌که عرضه‌شدنِ متن شاهنامه در بیست‌وشش جزوه به قطعِ کوچک با توضیحاتِ لغوی زیرِ صفحات، خواندنِ آن کتابِ عظیمِ جلیل‌القدر را در هرحال و هرجای برای همه‌کس آسان ساخته است، برگردانِ روایت‌گونه‌ی آن نیز به سهولت اطلاع بر محتوای شاهنامه‌را فراهم آورده است و راهگشای خواندنِ متنِ شاهنامه به روانی و آسانی است.


خرید کتاب برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر
جستجوی کتاب برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر در گودریدز

معرفی کتاب برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر


 کتاب اسبی که لاستیکش پنچر شد
 کتاب گزینه شعرها - چزاره پاوزه
 کتاب گیسوانت سیه چادر گرم سیر و سردسیر من است
 کتاب آزادی، آخرین آرزوی من است
 کتاب چراغی زیر شیروانی
 کتاب ویلیام باتلرییتس