کتاب بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه

اثر پابلو نرودا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: فواد نظیری-شعر

Against the backdrop of Isla Negra - the sea and wind, the white sand with its scattering of delicate wild flowers, the hot sun and salty smells of the Pacific - the poet sets the poems in celebration of his love. The subject of that love is Matilde Urrutia de Neruda, the poets beloved wife. Shining jewels that celebrate Nerudas ability to explore landscapes of the heart and mind through the canto or sacred song. The universal message of the poems remains timeless.


خرید کتاب بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه
جستجوی کتاب بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه در گودریدز

معرفی کتاب بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه


 کتاب آخ که اونقده خوشگلی که می خواد بارون بیاد
 کتاب خاطره ای در درونم است!
 کتاب مجمع الجزایر رویا
 کتاب یونانیت و آخرین قرن قبل از بشر
 کتاب پیامبر
 کتاب حدیقه الحقیقه