کتاب آن ها مشغول مردن اند

اثر آن سکستون از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سینا کمال آبادی-شعر

تاریخ نشر: ۱۳۸۷

گزیده‌ای از اشعار آن سکستون، شاعر زن آمریکایی ۱۹۷۴-۱۹۲۸


خرید کتاب آن ها مشغول مردن اند
جستجوی کتاب آن ها مشغول مردن اند در گودریدز

معرفی کتاب آن ها مشغول مردن اند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آن ها مشغول مردن اند


 کتاب افسانه های دگردیسی
 کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد
 کتاب خویشاوندی با خورشید و باران
 کتاب ایلیاد
 کتاب بلندی های ماچوپیچو
 کتاب آوازهای کولی