کتاب آن ها مشغول مردن اند

اثر آن سکستون از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سینا کمال آبادی-شعر

تاریخ نشر: ۱۳۸۷

گزیده‌ای از اشعار آن سکستون، شاعر زن آمریکایی ۱۹۷۴-۱۹۲۸


خرید کتاب آن ها مشغول مردن اند
جستجوی کتاب آن ها مشغول مردن اند در گودریدز

معرفی کتاب آن ها مشغول مردن اند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آن ها مشغول مردن اند


 کتاب ترانه های باب دیلن دهه ی 1985-1970
 کتاب بلندی های ماچوپیچو
 کتاب خیابان و عشق
 کتاب ادیسه
 کتاب انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی
 کتاب شعله کبود